Bilförsäkring

Det första du ska göra när du skaffat en ny bil är att se dig om efter en effektiv och prisvärd bilförsäkring. Antalet aktörer på marknaden som erbjuder bilförsäkringar är ganska stort, och du kan tjäna mycket pengar på att ta dig tid och jämföra villkoren.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Obligatoriskt när du skaffar en bil är att teckna en trafikförsäkring. Regeln gäller inte bara i Sverige, utan i flera länder. Denna försäkring täcker kostnaderna på andras fordon och egendom, såväl som personskador som uppkommer för de människor som färdas i fordonet. Är din bil avställd så behöver du ingen trafikförsäkring.

Vidare finns det flera andra försäkringar som täcker in fler aspekter. En sådan försäkringstyp är halvförsäkring. I en halvförsäkring ingår ersättning ifall din bil skulle bli stulen. Vidare ersätts du även ifall bilen skulle börja brinna, eller glasrutorna krossas. Skulle din bil behöva bärgas så ingår också denna kostnad. Kom dock ihåg att självrisk ingår.

Förutom halvförsäkring kan du också välja att teckna en helförsäkring. I din helförsäkring får du med alla fördelarna från halvförsäkringen. Men du blir också ersatt för egenförvållade vagnskador, såsom exempelvis singelolyckor. Precis som i fallet med halvförsäkring så ingår det självrisk.

I bilregistret finns det ett så kallat premieklassindex, som är indelat i en skala från 1 till 9, där 9 är högst. Detta index konstrueras genom att man för statistik över information som stölder och olyckor. Den information som man kan få ut av premieklassindex ligger sedan till grund för bilpremien.

Förutom detta så har ditt försäkringsbolag ett alldeles eget index som de utgår ifrån, där de tar hänsyn till ifall bilens innehavare bor i ett olycksdrabbat område. Ju fler olyckor som inträffar i området, desto högre premie får du räkna med.

Men – och detta är viktigt att komma ihåg – premien baserar sig också på bilens ägare. Här tittar man på hur länge som du haft ditt körkort, ifall du har ett garage och om bilen är försedd med något inbrottsskydd. Man tittar också på vad bilen har för typ av utrustning.

I regel är det alltid billigast ifall du samlar alla dina försäkringar hos samma bolag. Du kan då nämligen få rabatt. Om du har några frågor, som du inte tycker att du får svar på via försäkringsbolagets hemsida, så ska du aldrig tveka att ta direkt kontakt. Några bra företag som erbjuder fina bilförsäkringar är Moderna försäkringar, Länsförsäkringar, Folksam och If.

Bilförsäkring, 6.2 out of 10 based on 6 ratings