MC försäkring

Om du står i begrepp att köpa en motorcykel är det hög tid att se sig om efter en lämplig MC försäkring. Det finns flera aktörer på marknaden, och det är inte alldeles enkelt att veta vilka försäkringsbolag man ska välja. Nedan följer några praktiska tips.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Det första som du ska tänka på är att vara ute i god tid. Annars finns det en uppenbar risk att du tar ett förhastat beslut. Genom att välja rätt försäkringsbolag kan du faktiskt tjäna ganska mycket pengar.

Precis som när det gäller bilförsäkringar så delas de upp i tre olika delar. Dessa är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är en förutsättning för att du överhuvudtaget ska få framföra din MC på vägarna. Denna försäkring täcker personskador på förare, passagerare och trafikanter.

En halvförsäkring ger det ett utökat skydd ifall olyckan skulle vara framme. Du ersätts bland annat ifall din motorcykel skulle bli stulen eller ifall den skulle börja brinna. Vidare ingår en räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

När det gäller helförsäkringar för MC ingår, förutom alla saker i halvförsäkringen, även ett skydd för vagnskada. Vidare är du försäkrad mot olyckor och annan skadegörelse. En grundläggande förutsättning för att du ska kunna teckna en MC försäkring är dock att du är registrerad som ägare till fordonet.

Gäller det tung MC så måste du ha fyllt 18 år, gäller det lätt MC är minimiåldern 16 år. För att din MC försäkring ska gälla kan det finnas krav på vilken typ av lås som du använder. Du kan exempelvis bli tvungen att låsa din MC med två oberoende lås. En god idé är att kontrollera ifall dina lås är godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Kom också ihåg att villkoren för MC försäkring skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av hoj som du äger. Populära, och därmed tyvärr ofta mer stöldbegärliga, MC:s som exempelvis Harley-Davidsson kan du bli tvungen att låsa in nattetid för att din försäkring ska gälla.
Eftersom det är du som både är innehavaren av MC:n och försäkringen kan det bli lite bökigt ifall du ska låna ut den till någon kompis. Det kan dock vara så att försäkringsbolaget tycker det är okej ifall du lånar ut den till din maka/make eller sambo, men gäller det någon annan så kan din självrisk rusa i taket. Innan du skaffa en MC försäkring är det också viktigt att du kontrollerar de villkor som gäller ifall du vill höja eller sänka ditt försäkringsskydd.