Volvia bilförsäkring

Volvia erbjuder bilförsäkringar till Volvo-ägare. Företaget grundades på slutet av 1950-talet och ingår idag i välkända If-koncernen. Teckna din bilförsäkring hos Volvia, och kan känna dig trygg ifall det oförutsedda skulle inträffa.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Volvia erbjuder trafikförsäkring, halv- och helförsäkring. Förutom dessa standardförsäkringar kan du hos Volvia även teckna tilläggsförsäkringar, som exempelvis träder in ifall du skulle kollidera med ett djur eller att du garanteras en hyrbil under den tid som din bil lagas.

När det gäller trafikförsäkring så har Volvia ingen självrisk. Skulle du dock vara under 24 år, så ligger självrisken på 1 000 kronor. I fallet med halvförsäkringen så är det olika självrisker beroende på ärendets art.

Handlar det om brand ligger självrisken på 1 200 kronor. Gäller det maskinskada beror kostnaden på hur många mil bilen gått. Självrisken för vagnskada ligger mellan 3 000 och 5 000 kronor.

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna teckna en bilförsäkring hos Volvia är att det är du som är bilens laglige ägare. Försäkringen gäller sedan inte bara i Sverige, utan i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Vad som exakt ingår i din Volvia bilförsäkring står att finna i ditt försäkringsbrev. Det är mycket viktigt att du känner till exakt vad din försäkring täcker. På så vis minskar risken för att den eventuella olyckan blir dubbel.

Hur stor din försäkringspremie kommer att bli i slutändan är beroende av en rad olika faktorer. Volvia tittar på hur mycket du kör varje år, samt vilken typ av bil du har och hur gammal den är.

Vidare ska du kunna redogöra för i vilka sammanhang du använder bilen, såsom exempelvis taxi eller budbil. Var i landet du bor kommer också att påverka din bilförsäkring. Skulle de uppgiften som du lämnat till Volvia vara felaktiga är du skyldig att rapportera detta.

Volvia hjälper dig dock inte bara när olyckan väl har inträffat. Genom att gå in på Volvias webbplats kan du läsa mycket matnyttig information om hur du ska förebygga skador. Några bra saker som Volvia tipsar dig om är exempelvis inbrottslarm, rattkrycka och startspärr.

Vidare kan det vara en mycket bra idé att skaffa sig märkta rutor. Detta gör det svårare för de eventuella tjuvarna att sälja din bil. Om du har några övriga frågor ska du inte tveka att ta direkt kontakt med Volvia, som du når på telefonnummer 031-345 67 00. För att nå skadeservice ringer du 031-345 69 00.

Volvia bilförsäkring, 2.7 out of 10 based on 3 ratings